Juridiskie pakalpojumi

Patērētāju tiesības

Patērētāju tiesības

Juridiskā biroja CONFIDUS pieredze aptver gan komersantu, gan patērētāju konsultēšanu un interešu pārstāvību jautājumos, kas saistīti ar patērētāju tiesībām.

Komersantiem piedāvājam sniegt padomu, kā no patērētāju tiesību viedokļa, īstenot godīgu un likumam atbilstošu komercpraksi, kā arī aizstāvēt komersanta

tiesības strīdos ar patērētājiem un Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Īstenosim arī patērētāju tiesisko interešu aizstāvību attiecībās ar komersantiem un Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Pakalpojumu klāstā ietilpst, piemēram:

·        prasījuma pieteikumu sastādīšana, ekspertīžu organizēšana;

·        pārstāvība attiecībās ar komersantu un/vai patērētāju;

·        interešu pārstāvība PTAC un citās iestādēs, tiesā;

·        citi pakalpojumi.

Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti