Juridiskie pakalpojumi

CONFIDUS juridiskais birojs sniedz plaša klāsta juridiskos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. Esam gandarīti, ka klienti ir apmierināti, jo tādējādi saprotam, ka mūsu juridiskie pakalpojumi tiek novērtēti.

Biroja speciālisti, sadarbojoties ar Jums, pielietos savu plašo un daudzpusīgo pieredzi, tādā veidā rūpējoties, lai Jums tiktu sniegti kvalitatīvi juridiskie pakalpojumi.

Ikviena jautājuma risināšanai mūsu juristi pievēršas individuāli, jo pat pēc būtības vislīdzīgākās problēmas nereti mēdz atšķirties niansēs.

CONFIDUS juridiskais birojs tiecas panākt to, lai mūsu klientiem tiktu sniegti ne tikai juridiskie pakalpojumi, bet arī padoms sarežģītās ikdienas situācijās.

Tādēļ esam izveidojuši ciešu saikni ar visiem mūsu klientiem.

Biroja speciālisti ikdienā praktizē galvenokārt zemāk minētajās jurisprudences jomās, tomēr mēs esam vienmēr gatavi sniegt palīdzību arī citos Jums svarīgos jautājumos.

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti