Juridiskie pakalpojumi

Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

Laika gaitā uzkrātā pieredze jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu,

tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanu, sadalīšanu, apvienošanu, kopīpašumu, nomas attiecībām un uzturēšanu, ļauj mūsu birojam sniegt kvalitatīvu padomu klientiem jebkurā procesa stadijā.

Esam gatavi atrisināt arī jautājumus, kas izriet no dzīvojamo telpu īres līgumiskajām un likumiskajām attiecībām. Uzklausīsim un centīsimies rast pieņemamu risinājumu tādās ārkārtas situācijās, kad īpašums piespiedu kārtā tiek izlikts pārdošanai izsolē.

Piedāvājam:

·        pirkuma, dāvinājuma, maiņas, īres, nomas, apsaimniekošanas un citu līgumu izstrādi;

·        interešu pārstāvība attiecībās ar īrnieku/nomnieku un/vai izīrētāju/iznomātāju;

·        sniegt atbalstu ar kopīpašumu saistītos jautājumos;

·        rast risinājumu situācijā, kad īpašums tiek pārdots piespiedu izsolē;

·        atrisināt citus ar Nekustamo īpašumu saistītus jautājumus.Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti