Juridiskie pakalpojumi

Komerctiesības

Komerctiesības

Uzņēmuma reģistrācija soli pa solim

Ja ir pienācis īstais brīdis un uzkrāts pietiekami daudz drosmes, visticamāk, rodas dažādi jautājumi par to, kā pareizi un pārdomāti veicama uzņēmuma reģistrācija. Šajā procesā sev jāuzdod virkne būtisku jautājumu, kā arī jāpieņem daudz nākotnes attīstībai nozīmīgu lēmumi, kas, jo īpaši, dibinot uzņēmumu pirmo reizi, var sagādāt negaidītas problēmas, liekus izdevumus un galu galā patērēt Jums un Jūsu partneriem tik svarīgo laiku. Profesionāļiem uzticēta uzņēmuma pilna cikla reģistrācija ļaus Jums pievērst nedalītu uzmanību citiem ar biznesu saistītiem svarīgiem jautājumiem.

Esam jūsu rīcībā.

Lasīt vairāk:

Komercdarbības formas izvēle

Viens no būtiskākajiem lēmumiem pirms komercdarbības uzsākšanas ir atbilstošākās komercdarbības formas izvēle, jo katrai no tām ir savas priekšrocības, turklāt atsevišķos gadījumos (regulētās nozarēs) tiesību akti paģēr noteikta veida komercdarbības formu. Latvijā izplatītākās ir zemāk norādītās komercdarbības formas:

  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību jeb SIA;
  • akciju sabiedrība jeb AS;
  • zemnieku saimniecība jeb ZS;
  • kooperatīvā sabiedrība;
  • individuālais komersants;
  • saimnieciskās darbības veicējs jeb pašnodarbinātais.

Uzņēmuma reģistrācija – būtisku lēmumu pieņemšana

Kā vēl viens būtisks lēmums, kas jāpieņem, dibinot uzņēmumu, ir nosaukuma izvēle. Vēlams padomāt, lai nosaukums ir unikāls, nelīdzinās kādam tirgū jau esošam, lai tajā nav iekļauta neatļauta informācija.

Tāpat arī jāizlemj, kur atradīsies uzņēmuma juridiskā adrese. Jāņem vērā, ka juridiskā adrese kalpo oficiālajai saziņai ar iestādēm, uzņēmumam jābūt tajā sasniedzamam, līdz ar to ir jābūt drošam, ka konkrētajā vietā piegādātā korespondence sasniegs adresātu.

Dibinot uzņēmumu, ir svarīgi precīzi sagatavot visus dokumentus, kas paredzēti likumā, turklāt tie jāsagatavo un jānoformē korekti, lai nodrošinātu pozitīvu Uzņēmumu reģistra ekspertu lēmumu. 

Dibinot sabiedrību, dibinātāji izstrādā un paraksta sabiedrības dibināšanas dokumentus; izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un, ja tas ir paredzēts, ieceļ revidentu; apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā un organizē dibinātāju naudas iemaksu noguldīšanu bankā vai apliecina pamatkapitāla apmaksu; organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums); samaksā valsts nodevu par ierakstīšanu komercreģistrā un galu galā  iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu.

Svarīgi arī izvērtēt, vai uzņēmumam ir nepieciešams reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā. Ja uzņēmums veic darījumus, kas apliekas ar PVN, tad lielākoties būtu ieteicams reģistrēties PVN maksātāju reģistrā. Tomēr vispārīgi nodokļu maksātājam ir tiesības arī nereģistrēties šajā reģistrā, ja ar PVN apliekamo darījumu vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 40 000 eiro. Taču jāņem vērā, ka pastāv arī izņēmumi no iepriekš minētās kārtības.

Juridiskais atbalsts

Lai arī uzņēmuma dibināšana vairumā gadījumos nav sarežģīts process un to iespējams pilnīgi un tik pat kvalitatīvi veikt arī elektroniskajā vidē, tomēr profesionāļu klātbūtne dos garantiju, ka visi lēmumi, īpaši attiecībā uz uzņēmuma formu, struktūru un pārvaldes kārtību,  ir pārdomāti un pilnībā atbilst Jūsu iecerei.

Tāpat nedrīkst aizmirst par nodokļu aspektiem, lai atrastu un izveidotu uzņēmuma un tā dalībnieku nākotnes plāniem piemērotu uzņēmuma struktūru.

Confidus eksperti palīdzēs izvēlēties piemērotāko komercdarbības formu, uzņēmuma un tā organizatorisko un pārvaldes struktūru, kā arī sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju darbībām Uzņēmumu reģistrā (uzņēmuma dibināšana, visa veida izmaiņas, reorganizācija, likvidācija utt.).

Ja Jūsu uzņēmuma reģistrācija vai izmaiņas tajā plānotas jau pavisam drīz, sazinieties ar Confidus un mūsu eksperti īstenos Jūsu ieceri iespējami ātri, pārdomāti un kvalitatīvi.

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti