Juridiskie pakalpojumi

Civiltiesības

Civiltiesības

Personu savstarpējās mantiskās un nemantiskās attiecības regulē civiltiesības.

Tās var izpausties darījumos, īpašuma tiesību īstenošanā, ģimenes attiecību un mantojuma jautājumu risinājumos.

Sniegsim palīdzību un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar parādu vai zaudējumu atlīdzības piedziņu, dažādu veidu līgumiem, kustamo un nekustamo īpašumu. Pārstāvēsim Jūsu intereses darījumos un konfliktos, radīsim efektīvu risinājumu kā ārpus tiesas, tā nepieciešamības gadījumā arī tiesas ceļā.

Pakalpojumu klāstā ietilpst, piemēram:

·        pretenziju, izlīgumu sagatavošana;

·        prasības celšana tiesā, pārstāvība tiesā;

·        paskaidrojumu, pretprasības sagatavošana;

·        parāda piedziņa, zaudējumu atlīdzības piedziņa;

·        konfliktu risināšana;

·        pirkuma līgumu, dāvinājuma līgumu, īres / nomas līgumu, aizdevuma līgumu, maiņas līgumu, un dažādu citu līgumu sagatavošana;

·        citu dokumentu noformēšana.Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti