Juridiskie pakalpojumi

Ceļu satiksme un transports

Ceļu satiksme un transports

Ceļu satiksme un transports ir viena no jomām, kurā CONFIDUS juridiskā biroja speciālisti ir uzkrājuši plašu pieredzi.

Apdrošināšanas gadījumi, sauszemes pārvadājumi, ceļu satiksmes negadījumi, attiecības ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un policiju ir jautājumi,

kuru risināšanu uzticēt mums.

Piedāvājam:

·        aizstāvību administratīvo pārkāpumu lietās par CSN pārkāpumiem; ·        pārstāvēt intereses apdrošināšanas gadījumā;

·        interešu pārstāvību attiecībās ar CSDD un policiju, kā arī attiecībās ar citām iestādēm;

·        līgumu un citu dokumentu izstrādi.Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti