Juridiskie pakalpojumi

Administratīvo pārkāpumu lietas

Administratīvo pārkāpumu lietas

Ir gadījumi, kad par administratīvo pārkāpumu ir jāatbild.

Tomēr nereti šāda atbildība ir nepamatota.

Nodrošināsim Jūsu aizstāvību visa administratīvā pārkāpuma procesa gaitā – sagatavosim nepieciešamos dokumentus un nepieciešamības gadījumā aizstāvēsim Jūs iestādēs un tiesā.

Pakalpojumu klāstā ietilpst, piemēram:

·        iesniegumu sagatavošana;

·        sūdzību sagatavošana;

·        citu dokumentu noformēšana;

·        ekspertīžu organizēšana;

·        pārstāvība / aizstāvība iestādēs un tiesā.


Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti