Juridiskie pakalpojumi

Maksātnespēja

Maksātnespēja

Komercdarbība, tāpat arī ikdienas darījumi ir pakļauti dažādiem riskiem, kas var novest pie neplānotiem zaudējumiem un šķēršļiem izpildīt uzņemtās saistības. Nereti racionālākais un izdevīgākais risinājums ir maksātnespēja. 

Maksātnespēja var tikt ierosināta pēc parādnieka vai kreditora iniciatīvas. 

CONFIDUS juridiskais birojs palīdz atrisināt problēmu iespējami ātri un efektīvi. 

Mūsu pieredzējušie speciālisti individuāli izvērtē katru situāciju, iespējamos riskus un palīdz sasniegt izdevīgāko risinājumu. Pārstāvam klienta kā parādnieka vai kreditora intereses, kā arī konsultējam un atbalstām visā maksātnespējas procesa gaitā.

Mūsu pakalpojumu klāstā ietilpst, piemēram:

·        Iespējamo maksātnespējas procesa risku un ieguvumu izvērtēšana;

·        Izziņu un citu nepieciešamo dokumentu savākšana un sagatavošana;

·        Valsts nodevas un maksātnespējas procesa depozīta iemaksas organizēšana; ·        Maksātnespējas pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;

·    Kreditoru un/vai parādnieka pārstāvju interešu pārstāvību kreditoru sapulcēs, attiecībās ar administratoru, tiesās un citās institūcijās;

·        Konsultācijas visā maksātnespējas procesa gaitā.

Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. 

Maksātnespēja

Attiecības ar valsti un pašvaldībām

Administratīvo pārkāpumu lietas

Civiltiesības

Komerctiesības

Strīdu risināšana un tiesvedība

Nekustamais īpašums

Ceļu satiksme un transports

Patērētāju tiesības

Līgumi un citi dokumenti