• +371 26591421
  • confidus@confidus.lv

Publikācijas

Par iestādes pienākumu paziņot par lietas izskatīšanas vietu un laiku.

  • 14/02/2018
  • CONFIDUS
  • Comments Off on Par iestādes pienākumu paziņot par lietas izskatīšanas vietu un laiku.

Nereti pie mums pēc palīdzības vēršas personas, pret kurām ir uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietas. Pārkāpumi, par kuru izdarīšanu šīs personas tiek sauktas pie atbildības un to būtība mēdz būt dažādi, tāpat arī soda sankcijas – naudas sods no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem euro, arests, mantas konfiskācija, dažādi liegumi un tml. Tomēr tas neietekmē faktu, ka, lai personu drīkstētu saukt pie atbildības, iestādei, pirmkārt, ir jāpierāda personas vaina tai inkriminētajā pārkāpumā un, otrkārt, iestādei visa procesa gaitā ir stingri jāievēro un jānodrošina likumā noteiktā procesuālā kārtība.

Īsumā – pie mums vērsās juridiska persona, norādot, ka tai ticis piemērots naudas sods par pārkāpumu, ko tā nav izdarījusi. Izpētot situāciju, cita starpā tika secināts, ka lietas izskatīšanas gaitā nav tikušas ievērotas šīs personas procesuālās tiesības tikt informētai par lietas izskatīšanas vietu un laiku. Proti, personai nelabvēlīgs lēmums tika pieņemts, par to iepriekš viņu neinformējot, kam par iemeslu bija policijas darbinieku kļūme, visus procesuālos dokumentus izsūtot uz nepareizu adresi. Minētais lēmums tika apstrīdēts un šoreiz jāuzteic Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes (VP GKPP SDP) priekšnieks par korektu rīcību, atceļot apstrīdēto lēmumu. Ceram, ka arī turpmāk līdzīgās situācijās policijas rīcība būs konsekventa.

Zemāk informatīvā nolūkā esam izvietojuši anonimizētu VP GKPP SDP lēmumu, ar kuru tika atcelts zemākas iestādes pieņemtais lēmums un izbeigta administratīvā lieta.