• +371 26591421
  • confidus@confidus.lv

Publikācijas

Kas jāņem vērā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem?

  • 25/11/2017
  • CONFIDUS
  • Comments Off on Kas jāņem vērā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem?

juridiskie pakalpojumi

2018.gada 01.janvārī spēkā stāsies grozījumi Mikrozuņēmumu nodokļa likumā. Minētie grozījumi paredz būtiskas pārmaiņas līdz šim ierastajā Mikrouzņēmumu nodokļa (turpmāk – MUN) un ar to saistītās kārtības piemērošanas praksē. Tādēļ būtu svarīgi jau laikus padomāt par to, vai pēc minēto grozījumu stāšanās spēkā varēsiet iekļauties jaunajā MUN likuma regulējumā. Zemāk atspoguļoti būtiskākie “jaunievedumi”.

Ko paredz jaunie grozījumi?

Jāsāk ar to, ka līdz šim MUN nodokļa maksātāji kalendārā gada laikā drīkstēja apgrozīt līdz EUR 100 000. Tomēr jaunie grozījumi paredz šo apgrozījuma slieksni būtiski samazināt – līdz EUR 40 000.

Tāpat fiziska persona turpmāk kā darba ņēmējs drīkstēs tikt nodarbināta vienlaicīgi tikai pie viena MUN maksātāja. Tādējādi personai, kura līdz šim kā darba ņēmējs tika nodarbināta vienlaicīgi pie vairākiem MUN maksātājiem, turpmāk būs jāizvērtē, pie kura no MUN maksātājiem palikt nodarbinātai un ar kuru no MUN maksātājiem darba attiecības pārtraukt. Jaunā kārtība tomēr neliedz iespēju vienlaicīgi būt nodarbinātam gan pie MUN maksātāja, gan uzņēmumā(-os), kas darbojas vispārējā nodokļu režīmā. Tomēr šeit jāņem vērā zināma atkāpe – personām, kuras ir nodarbinātas pie vairākiem MUN maksātājiem vēl pirms 2018.gada 01.janvāra, būs iespēja līdz 2018.gada 31.decembrim izvēlēties, pie kura (viena) MUN maksātāja palikt nodarbinātām jeb citiem vārdiem – tiem, kuri nodarbināti pie vairākiem MUN maksātājiem līdz 2017.gada 31.decembrim, būs iespēja turpināt strādāt pie vairākiem MUN maksātājiem līdz pat 2018.gada 31.decembrim, ieskaitot.

Jaunā kārtība paredz arī to, ka topošajam darbiniekam, slēdzot darba līgumu ar MUN maksātāju, būs jāsniedz topošajam darba devējam rakstveida apliecinājumu, ka tas nav nodarbināts pie cita MUN maksātāja. Gadījumā, ja darbinieka sniegtais apliecinājums būs nepatiess, Valsts ieņēmumu dienests nereģistrēs šo personu iecerētajā darba vietā (mikrouzņēmumā) kā darba ņēmēju.

Turklāt MUN maksātājiem jāņem vērā, ka papildus līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem MUN maksātāja darbībā būs jāievēro arī jaunie nosacījumi, pretējā gadījumā MUN maksātājs zaudēs MUN maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu, kā arī par katru darbinieku, kas strādā pie citiem MUN maksātājiem, būs jāmaksā papildus 2% no apgrozījuma.

 

Matīss Kroičs, LL.M.