• +371 26591421
  • confidus@confidus.lv

Darbības jomas

Komerctiesības

Palīdzēsim Jums izvēlēties, atbilstoši darbības veidam, piemērotāko komercdarbības formu, kā arī organizatorisko un pārvaldes struktūru. Sniegsim arī tādus pakalpojumus kā komersanta dibināšanas dokumentu sagatavošana, dokumentu sagatavošana izmaiņu veikšanai komersantā (valdes maiņa, nosaukuma maiņa, juridiskās adreses maiņa, statūtu grozījumi, pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, u.t.t.), kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas dokumentu sagatavošana, pamatkapitāla nominālvērtības denominācija no latiem uz euro, pārstāvība Uzņēmumu reģistrā, kā arī juridiskais atbalsts citos komerctiesību jautājumos.

Pakalpojumu klāstā ietiltpst, piemēram:
  • pārstāvība Uzņēmumu reģistrā;
  • komersanta dibināšanas dokumentu sagatavošana;
  • dokumentu sagatavošana izmaiņu veikšanai komersantā;
  • kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas dokumentu sagatavošana;
  • pamatkapitāla nominālvērtības denominācija no latiem uz euro;
  • u.c.
Sazinieties ar mums, lai pieteiktos uz konsultāciju. PIETEIKTIES