• +371 26591421
  • confidus@confidus.lv

Publikācijas

Gūstiet ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas? Daži ieteikumi, lai izvairītos no saķeršanās ar VID.

  • 13/12/2017
  • CONFIDUS
  • Comments Off on Gūstiet ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas? Daži ieteikumi, lai izvairītos no saķeršanās ar VID.

 

Nereti personai pieder nekustamais īpašums, kas tai nes ienākumus. Šajā rakstā aplūkosim situāciju, kad ienākumus no nekustamā īpašuma īres vai nomas gūst fiziska persona, kas ir Latvijas rezidents.

Ienākumu gūšana no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – IIN likums) izpratnē ir uzskatāma par saimniecisko darbību.

Atgādinām, ka, veicot saimniecisko darbību, ir maksājami nodokļi, pretējā gadījumā var gadīties, ka būs jāskaidrojas ar VID un papildus nenomaksātajiem nodokļiem vēl jāsamaksā arī kavējuma nauda un, iespējams, soda nauda.

Būtībā personai, uzsveram – šobrīd, ir iespēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā vai 10% apmērā, vai arī maksāt mikrouzņēmuma nodokli 12 vai 15% atkarībā no taksācijas perioda apgrozījuma.

Šeit gan jāatzīmē, ka pirms izvēlēties kādu no nodokļa maksāšanas režīmiem, būtu vēlams izvērtēt, kurš no tiem būs piemērotāks attiecīgajā gadījumā.

Jāsāk ar to, ka ir iespēja izvēlēties 1) reģistrēties VID par saimnieciskās darbības veicēju vai 2) nereģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju. Ja reģistrēsieties kā saimnieciskās darbības veicējs, tad ir divi varianti.

Pirmais variants – maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā no gūto ieņēmumu un attaisnoto izdevumu starpības jeb peļņas, turklāt ar tiesībām (ar izņēmumiem) piemērot neapliekamo minimumu. Svarīgi neaizmirst, ka, sasniedzot mēneša ienākumu slieksni valsts noteiktās minimālās algas apmērā, papildus veicamas arī sociālās iemaksas.

Otrais variants – maksāt mikrouzņēmuma nodokli, kā gadījumā ar nodokli apliekami būs ieņēmumi no īres vai nomas (nejaukt ar ienākumiem) jeb apgrozījums.

Savukārt, nereģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, persona maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā, ar ko tiek aplikti ieņēmumi no īres vai nomas. Pie attaisnotajiem izdevumiem pieskaitāms vienīgi samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis. Šādā gadījumā personai ir pienākums piecu dienu laikā no īres vai nomas līguma noslēgšanas dienas paziņot VID par nereģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējam un iesniegt noslēgto īres vai nomas līgumu.

Samērā vienkārši, vai ne?

Ar 2018.gada 01.janvāri, galvenokārt pateicoties gaidāmajiem grozījumiem IIN likumā, kā arī Mikrouzņēmumu likuma pārejas noteikumu 23.punkta “iedarbības” zudumam, tiks pamainītas īres un nomas ienākumiem piemērojamo tiešo nodokļu likmes, kā arī nedaudz pamainīta nodokļa aprēķināšanas kārtība.

Proti, attiecībā uz personu – saimnieciskās darbības veicēju, kura reģistrējusies kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, nodokļa aprēķināšanas princips paliks tas pats, tikai nodokļa likme būs 15% (līdz EUR 40 000 ieņēmumu slieksnim).

Savukārt personai, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, bet izvēlējusies maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, turpmāk nodokļa likme būs 20% vai 23%, vai 31,4 %, atkarībā no taksācijas perioda ienākumu apmēra. Attaisnotajos izdevumos šajā gadījumā drīkstēs norakstīt ne vairāk kā 80% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Toties attiecībā uz personu, kura nolēmusi paziņot VID par nereģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un tās aprēķināšanas kārtība paliks nemainīga – 10% apmērā no kopējiem īres vai nomas ieņēmumiem.

Nobeigumā vēl jāpiekodina, ka nedrīkst aizmirst arī par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 2018.gada 01.janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā, kas paredz, ka personai būs jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, ja iepriekšējo 12 mēnešu periodā veikto darījumu kopējā vērtība pārsniedz EUR 40 000 (šobrīd vēl EUR 50 000). Tādā gadījumā turpmākie darījumi ir apliekami ar PVN neatkarīgi no kārtības un apmēra, kādā tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai mikrouzņēmumu nodoklis.

Matīss Kroičs, LL.M.